;22 532 71 92  22 532 71 94

Barbara Lewicka-Kłoszewska

blkWiceprezes zarządu Fundacji BOŚ.
 
Ekolog, autor i współautor prac badawczych, projektowych i studialnych z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu działań w obszarze edukacji ekologicznej w tym wspieranie programów i kampanii ekologicznych, festiwali i konkursów. Współautor pierwszego ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej. Współtwórca Biura Studiów i Doradztwa Ekologicznego oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wcześniej dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej, Prac Badawczych i Ekspertyz w NFOŚiGW, a także koordynator PR BOŚ S.A. Pełniła i pełni funkcje w wielu instytucjach państwowych np. przez 10 lat członek kapituły Konkursu Ministra Środowiska„ Lider Polskiej Ekologii”, oraz członek komisji ministerialnej przyznającej nagrody Ministra za największe osiągnięcia w ochronie środowiska, członek Rady Programowej Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, od lat członek komisji konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów PrzyrodniczychWytwórni Filmów Dokumentalnych i Oświatowych, certyfikowany coach International Coaching Community.
Do góry